می‌گن این متن از مرحوم حسین پناهیه، انصافاً ازش خوشم اومد!!!

دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست
بگذار صادقانه بگویم
گشتیم اتفاقا بود
فقط مال ما نبود
شما بگردید لابد مال شماست!!!

/ 0 نظر / 25 بازدید